نمونه لایحه دفاعیه ضرب و جرح همسر

ریاست محترم دادگاه کیفری 2تهران

احتراما در اعتراض به قرار نهایی دادسرا شماره99099755900829  صادره از شعبه 16 دادیاری مبنی بر ورود شکایت شاکی خانم سحر رضائی مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

شرح موضوع: ۱- شاکی همسر موکل می باشد که در مورخ….. . با موکل ازدواج دائم می نمایند؛ بعد از گذشت حدود یک ماه از زمان ازدواج؛ شاکی با موکل ناسازگاری نموده و از موکل تقاضای طلاق نموده اند  ، مع هذا از آنجا که شاکی و خانواده اش هدفشان طلاق گرفتن به همراه دریافت کامل مهریه و سایر حق و حقوق بوده است به انحاء مختلف سعی نموده اند که موکل را وادارنمانید تا ایشان اقدام به طلاق گرفتن نماید ؛ ليکن از آنجا که موکل چنین قصدی نداشته است نامبردگان در راستای نیل به اهداف خویش بارها موکل را مورد ضرب و شتم قرار داده اند بدین شرح که برادر شاکی ، در حضور مامور کلانتری به موکل حمله ور شده و ایشان را مورد ضرب و شتم قرارمی دهند که در این خصوص نیز شکایتی از ناحیه موکل مطرح می شود لیکن موکل در جهت جلوگیری از تنش های بعدی تقاضای ترک تعقیب می نمایند؛ همچین برادر شاکی با همراه داشتن «قمه» به درب منزل پدر و مادر موکل مراجعه نموده و در انجا ضمن تهديد پدر و مادر موكل  و استفاده از الفاظ رکیک موکل را تهدید به قتل نموده اند.

روز نزاع:

هرچند اقدامات شاکی از قبیل تهیه چندين گزارش کلانتری به تاریخ های مختلف نشان از این می باشد که شاکی برای این شکایت سابقا برنامه ریزی داشته است مع هذا در مورخ …….. شاکی با موکل بحث می نمایند بدین سبب شاکی با پدر و برادر خویش و با مادر موكل تماس میگیرند.

پدر و برادر شاکی زودتر از مادر موکل در منزل حاضر میشوند در این هنگام برادر شاکی که سابقا نیز چندین بار خواهرش و موکل را مورد ضرب شتم قرار داده بودند شاکی را مورد ضرب قرار می دهند و به موکل فحاشی می نمایند وزمانی که مادر موكل حاضر میشوند به  شاکی بیان می دارند که چه شده است که شاکی بیان میدارد که بحثمان شده بوده است  و صحبت های … (موکل) باعث شده برادرش ایشان را مورد ضرب قرار دهد.

نمونه لایحه دفاعیه ضرب و جرح همسر

 دلایل و مدارک دال به نقض قرار جلب دادرسی:

ریاست محترم شعبه …دادیاری با استناد به شهادت شهود، اقرار ، نظریه پزشکی قانونی و….  قرار جلب دادرسی صادر نموده اند در این راستا به عرض می رساند:

چون اینجانب وکیل متهم هستم شاید اعتقاد اینجانب درباره فقدان اساس جرم در اظهارت شاکی و شهود تعرفه شده از ناحیه شاکی قابل تردید باشد به همین دلیل از ریاست محترم تقاضا دارم به صراحت مشخص گردد موکل برچه اساسی با عنایت به عدم وجود ادله قانونی و شرعی در پرونده و عدم وجود سابقه؛ قرار جلب دادرسی صادر شده است این در حالی است که مستنداً به قاعده دراء و اصل برائت هرمتهمی بی گناه و مبری از جرم است؛ مع هذا در این راستا جهت تبین موضوع سوالات ذیل قابل طرح است:

1-علت طرح شکایت شاکی چه می باشد ؟ متاسفانه رویه بدین شکل جا افتاده است که زوجه ای که قصد جدا شدن از همسر خویش را دارد به انحاء مختلف سعی بر جمع آوری دلایل دارد(مانند پیوست نمودن چند نظر پزشک قانونی ، گزارش کلانتری و..) که بتواند با آن دلایل عسر حرج خویش را اثبات و کل مهریه و تمام حق حقوق قانونی خویش را دریافت و متعاقباً طرح دعوی طلاق نماید در دعوی حال حاضر نیز همین رویه پیش گرفته شده است این در حالیست که اگر دقیق بررسی گردد با عنایت رویه حال حاضر که ماموران کلانتری زیاد به اخلاق متکی نمی باشند . هر گزارشی قابلیت مکتوب شدن رادارد هر چند گزارشهای پیوست شده در پرونده نیز فاقد محتوای قابل استناد و صرفاً نقل قول شاکی می باشند .

2-آیا در پرونده ادله قابل استناد قانونی وجود دارد؟ خیر چرا که هیچ شخصی مشاهده ننموده که موکل همسرش را مورد ضرب قرار داده و یا اینکه ایشان اصلاً چنین رفتاری دارند بلکه صرفاً بیان داشته اند که زوجین با یک دیگر بحث نموده اند که این در زندگی زناشویی اکثر تازه جوانان تا زمان رسیدن به حد تعادل و شناخت وجود دارد .

3-آیا موکل با تقدیم لایحه و یا اقرار نزد ریاست محترم به ارتکاب جرم از ناحیه خویش اقرار نموده است؟

به هیچ عنوان این مهم صورت نگرفته و موکل به کررات باسوگند یاد نمودن قاطعانه این اقدام را منکر شده اندو بیان داشته اند که ایشان و همسرش چندین بار از ناحیه برادرش مورد ضرب شتم قرار گرفته اند.

4-آیا شهود معرفی شده از ناحیه شاکی «پدر و برادرشاکی»دارای شرایط لازم برای ادای شهادت می باشند؟ هرچند این شهود در جلسه رسیدگی مورد جرح قرار گرفته اند و ریاست محترم دادیاری به صراحت بیان داشتند که شهادت شهود مورد پذیرش ایشان نیز نمی باشد لیکن در قرار صادره یکی از دلایل محکومیت موکل را شهادت شهود قرار داده اند این حالی می باشد که شهود فاقد عدالت، ایمان ، ذینفع ، و دارای خصومت شخصی بسیار زیادی با موکل می باشند چرا که در هر خانواده ای تنش هایی وجود دارد اما نحوه برخورد با این تنش ها بدین شکل نباید باشد که به محض اینکه تنشی ایجاد شد چاقو در دست بگیرید و طرف و خانواده اش را تهدید به قتل نمایید که متاسفانه این اعمال به کررات از ناحیه شهود اتفاق افتاده است.

علی ایحال نظر به اینکه رای صادره در آینده موکل نقش اساسی دارد و تحقیقات صورت گرفته کاملاً حق به جانب بوده اهمیت موضوع ایجاب می نماید که رسیدگی مجدد با بررسی دقیق تر و قانونی صورت گیرد بدین شرح که :

  • سوابق زندگی و ارتباط دو خانواده و نحوه برخورد هر خانواه با نزاع حال حاضر الخصوص رفتار پدر و برادر شاکی با موکل و مورد ضرب و شتم قراردادن «موکل و شاکی »توسط نامبردگان و سوابق ایشان بررسی و عندالزوم تحقیقات محلی صورت گیرد.
  • سوابق رفتاری «موکل و شاکی» در روابط اجتماعی او با دیگران مورد تحقیق قرار گیرد.
  • مادر موکل انسانی بسیار با وقار و خدا ترس می باشند که بارها قبل از حضور در جلسه رسیدگی به اینجانب بیان داشتند که جز حقیقت چیزی بیان نمی کنند و در شهادت خویش نیز صرفاً بیان داشتند زمانی که به منزل موکل (پسرش) رفته بودند از شاکی پرسیده بودند چه شده است شاکی گفته بودند که گفته های پسرش( موکل) باعث شده که توسط برادرش مورد ضرب و شتم قرارگیرد لذا خواهشمند است ریاست محترم مجدد اظهارات موکل را در جهت کشف حقیقت استماع نمایند.

ضمن عذرخواهی از تصدیع از ریاست محترم تقاضا دارم قرار صادره را نقض فرموده تا با توجه به عرایض و درخواست های اینجانب ضمن رفع نواقص قرارحکم دقیق و عادلانه دیگری صادر گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط