تحریر ترکه :

تحریر ترکه عبارت است از، تعیین دارایی ها و دیون متوفی این اقدام یک عمل تأمینی محسوب
میشود که به منظور تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی برای حفظ حقوق طلبکاران و وراث متوفی بسیار موثر است.

مرجع صالح جهت تحریر ترکه :

این امر در قالب دادخواست و به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی صورت می گیرد.(بند ث ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف)

اثرات تحریر ترکه :

اول) تصفیه ترکه (پرداخت دیون متوفی و اخراج مورد وصیت از ما ترک در صورت وجود وصیت نامه) که
مطابق با صورت تحریر ترکه انجام میشود.

دوم) دیون و مطالباتی که به هر جهت در صورت تحریر ترکه ذکر نشده باشد مستلزم اقامه دعوا درمرجع صلاحيتدار و تعیین تکلیف از سوی دادگاه می باشد. تحریر ترکه امری اختیاری و معمولا وراثی خواستار آن می شوند که ترکه را در معرض تعدی و تفریط بدانند.

. در مدتی که ترکه تحریر میشود، تصرف در ترکه ممنوع است، مگر تصرفاتی که برای اداره و حفظ ترکه لازم است. (ماده ۲۱۸ ق.ا.ح)

مهرموم ترکه :

قانون گذار در قانون امور حسبی، تعریفی از مهر و موم ارائه ننموده است ولی می توان اینگونه تعریف کرد:

تعریف مهرموم ترکه : توقیف نمودن ترکه برای جلوگیری از هر گونه ای حیف و میل و با ترکه با اجازه مقام صلاحیتدار قانون.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی مهرموم ؟

این امر در قالب دادخواست و به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی صورت می گیرد.(بند ث ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف)

چه اشخاصی می توانند تقاضای مهرموم ترکه نمایند؟

وراث و ذی نفعان .

  • مطابق ماده ۱۷۵ ق.اح وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصی که ذی نفع باشند اطلاع می دهد، ولی نباید این امر موجب تاخیر در امر مهر و موم شود. مانند آنکه ترکه اموال منقولی باشد که احتمال سرقت و دستبرد آن می رود.
  • نکته: اگر اطلاع و ابراز اشخاص ذی نفع موجبات تضييع و تفریط ترکه را به دنبال داشته باشد، دادگاه باید رأسا و بدون حضور اشخاص ذینفع مبادرت به مهر و موم نماید.

عنوان خواسته مهرموم و تحریر ترکه :

خواسته در باب ترکه منقول و غیر منقول، مهر و موم، تحریر ترکه و عندالزوم تصفیه ترکه خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط