نمونه دادخواست مطالبه نفقه

نفقه زوجه :

مواد ۱۱۰۶ تا ۱۱۱۳ قانون مدنی به نفقه زوجه میپردازد.

ماده 1107 میدارد: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل سن، غذا، اثاث منزل و خدمات درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا نیاز بـه واسطه نقصان یا مرض.

نکته :تنها در عقد دایم به زن نفقه تعلق می گیرد و در نکاح موقت چنین حقی برای زن وجود ندارد مگر اینکه شرط شود یا اینکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

زن در صورتی استحقاق نفقه خواهد داشت که از مرد تمکین کند.

نكات۱: نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است.

نکات 2: زن می تواند نفقه زمان گذشته خود را مطالب کند.

نکات 3:نفقه زن مشروط به فقر او یا تمکن مرد نیست

ماده 53 قانون حمایت خانواده مقرر می دارد: هرکسی با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه دیگران  واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود.

تبصره: امتناع از پرداخت نفقه زوجی که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و همچنین نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

نظریه مشورتی شماره ۱۷/۱۰۷۸ – ۷۱/۱۰/۱۳ ا.ح.ق.ق: پس از انجام ترک انفاق پرداخت نفقه باعث موقوفی تعقیب نخواهد شد مگر زوجه از شکایت خود اعلام انصراف کند.

 نظریه شماره ۷/۱۳۹ مورخ ۱.۱۳۷۹/۱/۱۷. ح. ق.ق: ناشزه بودن ادعا است و طبعاً مدعی یعنی شوهر باید با اقامه دعوی آن را اثبات کند – جدا زندگی کردن دلیل به نشوز نیست اما می تواند از قرائن قضیه به حساب آید.

 نظریه ۷/۵۹۴۶ مورخ ۱۱۳۷۹/۶/۱۶. ح. ق.ق: زوجه از زمان عقد ازدواج با توجـه بـه مواد 1102، 1106 و 1107 قانون مدنی مستحق نفقه می باشد- به طور کلی نفقه در مقابل تمکین است و هر زمان زوج حاضر به تمکین می شود از همان زمان مستحق دریافت نفقه خواهد بود.

 

نمونه دادخواست مطالبه نفقه

نمونه دادخواست مطالبه نفقه:

خواهان :

خوانده :

تعیین خواسته و بهای آن : الزام به پرداخت نفقه از… لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس 

دلایل و منضمات دادخواست:۱- فتوکپی مصدق سند نکاحیه -۲ فتوکپی مصدق اظهار نامه …شماره … ارجاع امر به کارشناس -۴- استماع شهادت شهود

ریاست محترم دادگستری

با سلام

احتراماً به استحضار عالی میرساند اینجانب به موجب عقدنامه مورخ… شماره…  همسرشرعی و قانونی خوانده می باشم اما از تاریخ …. خوانده  با بهانه تراشی مرا از خانه بیرون کرده و هیچ گونه نفقه ای به بنده نپرداخته است. نسبت به اظهار نامه شماره ….. نیز هیچ اقدامی نشده است. نهایتاً با تقدیم این دادخواست و مستنداً به مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ و ۱۱۱۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه به شرح ستون خواسته مورد استدعاست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط